Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Our websitea-adres is: https://kleinstekamertje.nl.

Het Kleinste Kamertje verwerkt uw persoonsgegevens in verband met het leveren van onze diensten al dan niet via onze website. In deze privacy verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u zich registreert, gebruik maakt van een van onze digitale diensten, u aanmeldt voor de nieuwsbrief, contact opneemt met ons of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type
– Contact- en accountgegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres dat u elders op deze site vindt. Hierna zullen wij deze informatie verwijderen.


Doeleinden gegevensverwerking

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we hieronder beschrijven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het Kleinste Kamertje verwerkt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om per telefoon of e-mail contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
  • Analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  • Om het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen

Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting daartoe

De informatie wordt alleen intern gebruikt en geven wij niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien Het Kleinste Kamertje uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u in staat stellen deelname te weigeren.


Hoe beschermen wij uw gegevens?

Het Kleinste Kamertje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch op of via e-mail contact op met ons op.


Derde ontvangers

Het Kleinste Kamertje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Kleinste Kamertje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze server, of die van een derde partij. Wij gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Webanalyse

Inschrijven nieuwsbrief

Door u in te schrijven op onze Het Kleinste Kamertje nieuwsbrief, geeft u Het Kleinste Kamertje toestemming om uw gegevens op te slaan zodat wij u altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Indien u zich hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u op ieder gewenst moment aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen. In iedere nieuwsbrief en in iedere aanbieding staat aangegeven hoe u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor het verder ontvangen van nieuwsbrieven of aanbiedingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Kleinste Kamertje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres van Het Kleinste Kamertje. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Het Kleinste Kamertje wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?

Op verzoek bieden wij aan de bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Als u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres.
Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan eveneens contact met ons op via het onderstaande vermelde adres.

Hoe neemt u contact met ons op?

Als u wil reageren op ons privacy-beleid en het gebruik van cookies op de website https://www.kleinstekamertje.nl, kunt u contact met ons opnemen.
Bedrijfsnaam: Het Kleinste Kamertje vof
Kamer van Koophandel: volgt…
Per email: info@kleinstekamertje.nl
Per telefoon: 0294 750 953
Per brief: Het Kleinste Kamertje vof
Adres: Middenstraat 77
Postcode: 1381XB Weesp